விக்கலால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு உடனடியான பாட்டி வைத்தியம்

திப்பிலி, கடுகுரோகிணி, ஏலக்காய், சீரகம், கிராம்பு ஆகியவற்றை வறுத்து இடித்துப் பொடி செய்து சலித்துக் கொள்ளவேண்டும். இதனை  கலந்து வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். இந்த பொடியை ஐந்து கிராம் எடுத்து தேனில் குழைத்து தினசரி சாப்பிட்டு வந்தால் விக்கல் குறையும்.

விக்கலால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு உடனடியான பாட்டி வைத்தியம்

அறிகுறிகள்:

  • விக்கல்.

தேவையான பொருட்கள்:

  1. திப்பிலி.
  2. கடுகுரோகிணி
  3. சீரகம்.
  4. கிராம்பு.
  5. தேன் .

செய்முறை:
திப்பிலி, கடுகுரோகிணி, ஏலக்காய், சீரகம், கிராம்பு ஆகியவற்றை வறுத்து இடித்துப் பொடி செய்து சலித்துக் கொள்ளவேண்டும். கலந்து வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். இந்த பொடியை ஐந்த கிராம் எடுத்து தேனில் குழைத்து தினசரி சாப்பிட்டு வந்தால் விக்கல் குறையும்.

Loading...
Categories: Pattivaithiyam

Leave a Reply


Sponsors