கர்ப்பப்பை நோய்கள்,karpa pai noigal

கர்ப்பப்பை தொடர்பான அபாய நோய்கள், பாதிப்புகள் இவை…

1) டிஸ்மெனோரியா
– மாதவிலக்குப் பிடிப்பு

2) பைப்ராய்ட்ஸ்
– கர்ப்பப்பை சுவர்களில் ஏற்படும் தேவையற்ற வளர்ச்சி. 200 பேரில் ஒருவருக்கு புற்றுநோய் தன்மையை அடைகிறது. வலியையும், ரத்தப் போக்கையும் ஏற்படுத்தலாம்.

3) கர்ப்பப்பை கழுத்து புற்றுநோய்
– பாலுறவால் பரவும் `ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸால்’ ஏற்படலாம்.

4) எண்டோமெட்ரியோசிஸ்
– கர்ப்பப்பைக்கு வெளியே கர்ப்பப்பை உள்ளடுக்கு வளர்வது. சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால் மலட்டுத் தன்மையை ஏற்படுத்தலாம்.

%e0%ae%95%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%88-%e0%ae%a8%e0%af%8b%e0%ae%af%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8dkarpa-pai-noigal

5) புரோலாப்ஸ்?
– பெண்ணுறுப்புப் பாதைக்குள் கர்ப்பப்பை சுருங்குவது.

6) எக்டோபிக் கருவுறுதல்
– கர்ப்பப்பைக்கு வெளியே, அதாவது பெல்லோபியன் எனப்படும் கருக் குழாய் களில் கரு வளர்வது.

7) ஹிஸ்டீரக்டாமி (கர்ப்பப்பையை நீக்குவது)
– கடுமையான, குணப்படுத்த முடியாத கர்ப்பப்பை உள்ளடுக்கு அல்லது கர்ப்பப்பை கழுத்துப்புற்று நோய், எண்டோமெட்ரி யோசிஸ், புரோலாப்ஸ் , தொடர்ச்சியான ரத்தப் போக்கின்போது இது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

8) கர்ப்பப்பை புற்றுநோய்
– மார்பகப் புற்றுநோய்க்கு அடுத்து பெண்களுக்கு அதிகம் ஏற்படும் புற்றுநோயாகும். ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடித்து விட்டால் 90% குணப்படுத்திவிட முடியும். ஒழுங்கற்ற ரத்தப்போக்கு, பொதுவான அறிகுறியாகும்.

Loading...
Categories: Pregnancy Tips Tamil

Leave a Reply


Sponsors