பாட்டி வைத்தியம் : சளி, இருமல்களை வரவிடாமல் தடுக்கும் “சுக்கு களி

பாட்டி வைத்தியம் : சளி, இருமல்களை வரவிடாமல் தடுக்கும் “சுக்கு களி
Patti Vaithiyam Patti Remedy is a traditional Tamil method followed by Tamil hearts across the glob. It can also be defined as a form of Siddha Maruthuvam

Loading...
Categories: Pattivaithiyam

Leave a Reply


Sponsors