மருத்துவ கவனிப்பு இல்லாமல் க த று ம் கொ ரோ னா பாதித்த பெண்! பல நாட்கள் ப ட் டினியால் வாடும் அ வ லம்… ப த ற வைக்கும் அ தி ர் ச் சி காட்சி

கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற்றிற்கு சிகிச்சை அளிக்க பல புதிய வழிகளை விஞ்ஞானிகள் மிகவும் தீ வி ரமாக முயற்சித்து வருகிறார்கள்.

இந்த கொ டி ய வை ர ஸ் தொ ற் றுநோ ய் கு றை வதற்கான அ றி கு றி எதுவும் தெரியவில்லை மற்றும் இதைக் க ட் டுப்படுத்தும் அனைத்து முயற்சிகளையும் மீறி வை ரஸ் பர வுவதாக தான் தெரிகிறது.

அதோடு புதிய அ றி கு றி களும் தொடர்ந்து மருத்துவர்களால் கூறப்படுகின்றன. மேலும் புதிய சிக்கல்களைப் பற்றியும் அ டி க் க டி மருத்துவர்களால் கூறப்பட்டும் வருகிறது.

இந்நிலையில், மருத்துவ கவனிப்பு இல்லாமல் க த று ம் கொ ரோ னா பாதி த் த பெண் ஒருவர் கண்ணீருடன் வெளியிட்ட காணொளி இணையத்தில் தீ யா ய் ப ர வி வருகின்றது. இதனை பார்த்த நெட்டிசன்கள் பலரும் பலவிதமான கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

Loading...
Categories: Uncategorized

Leave a Reply


Sponsors